Privacybeleid

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Airshop gebruikt uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en verzamelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om die doeleinden te bereiken. We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn over de activiteiten waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In overeenstemming met de AVG geven we hieronder een overzicht van de verschillende rechten die u heeft over uw persoonlijke gegevens.

Recht om geïnformeerd te worden

Airshop streeft ernaar transparant te zijn door de nodige informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verstrekken, via deze privacyverklaring of via specifieke kennisgevingen op het moment van verzameling.

Recht van toegang

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die Airshop over u heeft.

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die Airshop over u opslaat onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren of aan te vullen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens wanneer u deze zelf verstrekt. Hierdoor kunt u op elk moment uw accountgegevens in uw persoonlijke online account bijwerken.

Rechts van

verwijdering In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als we geen wettelijke of legitieme reden hebben om door te gaan met de verwerking ervan.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel kunnen opslaan, maar niet verder kunnen verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt op grond van toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst. Airshop zal uw persoonsgegevens in een gestructureerd en toegankelijk formaat aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze overdragen.

Recht van oppositie

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigd belang van Airshop of op grond van een openbaar belang. We zullen de verwerking stopzetten tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking of voor het uitoefenen van juridische claims. Ook in het geval van direct marketing kunt u bezwaar maken, zodat er voor deze doeleinden geen persoonsgegevens meer worden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw met uw toestemming door Airshop verzamelde persoonsgegevens kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor nieuwsbrieven, onze marketinguitingen of evenementen. Ook kunt u het online contactformulier invullen met het verzoek om een ​​bepaalde toestemming in te trekken of een e-mail sturen naar info@airshop.me. Houd er echter rekening mee dat het verwerken van uw verzoek enige tijd kan duren en dat u in de tussentijd nog steeds de communicatie kunt ontvangen. Houd er ook rekening mee dat het intrekken van uw toestemming niet geldt voor behandelingen die eerder door Airshop zijn uitgevoerd.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@airshop.me of door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van de Klantenservice, Brugmannlaan 12, 1060 Brussel ( België). Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, kun je een verzoek uitsluitend doen per e-mail vanaf het bij ons bekende of bij ons geregistreerde e-mailadres, dan wel door het sturen van een brief, mits je deze bijvoegt. Als u van mening bent dat Airshop uw persoonsgegevens niet rechtmatig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Belgische gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ).

JURIDISCHE MEDEDELING

Bedrijfsnaam: Airshop / Caracal SPRL. Aard van de oprichting: SPRL. Hoofdzetel: Brugmannlaan 12a, 1060 Brussel (België). Bedrijfsidentificatienummer: BE 0849.633.292. Moderator: CARACAL. (de uitgever verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten met betrekking tot de werking van een website na te leven) .x

Contacteer onsOver onsFAQ
NLENFR
Betalingsmethoden
Verzending
Merken
Bodart & GonayFlamM-DesignDovreAduroStüv
Contact
Alleen op afspraak12a, Avenue Brugmann1060 Brussels - BE+32 (0)2 218 15 43MAN - DON / 10h - 16hinfo@airshop.me
LegaalPrivacyAlgemene voorwaardenCookies voorkeuren
© 2022 Airshop - All rights reserved